Meesterwerken uit Sevilla

Uitgevoerd op:

19 februari 2005 – Hervormde Kerk Drempt
20 februari 2005 – Antonius van Paduakerk Nijmegen

Programma:CD_2005_thumb

De titel van het programma verwijst naar het gezegde ‘Quién no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla’ (Hij die Sevilla niet gezien heeft, heeft een wonder gemist).

Dit populaire refrein geeft enigszins het karakter van de stad weer: kleurrijk en vibrerend, wat nog eens werd versterkt door rijkdom en de mix van aanwezige culturen. Het muzikale leven was er rijk gevarieerd over de eeuwen heen, maar bereikte haar hoogtepunt in de Renaissance, waarin de Kathedraal centraal stond.

De muzikale importantie van de stad was niet alleen gelegen in de hoge positie die de Kathedraal innam, maar ook in de invloed op de nieuwe wereld, vanwaar ook nieuwe stromen de kant van de Nederlanden op kwamen.

Gamba:    Margriet van Pelt
Organist:  Henny Derksen

Een selectie uit de uitgevoerde werken:

(klik op de tekst om de muziek af te spelen)

Thomas Luis de Victoria – Ave Maria
Christóbal de Morales – Sub tuum praesidium
Thomas Luis de Victoria – O Vos Omnes
Thomas Luis de Victoria – Iste confessor
Thomas Luis de Victoria – O Magnum Mysterium
Martin de Rivafrecha – Anima Mea