Sterrenmix

Zanggroep MAQAM zingt de sterren van de hemel

Uitgevoerd op:

zondag 18 december 2011 – Petruskerk Nijmegen

Programma:Sterrenmix

Vanaf 1 september, in de warmte van de beginnende herfst, ligt kerstmuziek op de lessenaars van alle Maqamleden. Miriam Westgeest, dirigent, heeft een veelzijdige verzameling kerstliederen in haar kast en in haar hart. Zoals we haar inmiddels kennen, betrokken en enthousiast, inspirerend en vol muzikaliteit, is zij bij de voorbereidingen en het concert ‘Onze Ster’ die de weg wijst.

Kerstconcerten moeten uitnodigend zijn voor de leden en bezoekers, met veel verschillende visies op kerst en kerstmuziek. Daarnaast moet er thee en taart zijn.
Deze keer kun je de muzikale contrasten vinden tussen enerzijds de compositorische ‘voorstellingen’ van Poulenc, en anderzijds de gevoelsvolle Engelse kerstliederen. Het oude Oh Magnum van Victoria uit 1589 en het moderne Oh Magnum van Lauridsen (1960) laten een verschillende expressie van dezelfde gebeurtenis horen.

Niet alleen het kerstfeest zelf wordt met dit programma bezongen, ook de adventstijd komt aan bod met psalm 121 van Daan Manneke, een componist die nog steeds nieuwe muziek componeert.
De drie koningen en de sterren van Peter Cornelius/Igor Atkens, sluiten de kerstperiode af als een glorieuze verheerlijking, deze 3 koningen passen bij de periode 1824-1874.

Voor vele luisteraars zijn de Engelse kerstliederen en ‘er is en Roos ontsprongen’ – in een zeer origineel compositiearrangement – de liederen die het meest de beleving van de kersttijd raken.
Met alle herinneringen, religieuze en spirituele ervaringen, mooie muziek, gezelligheid, verbondenheid of kerstongemakken beleven we zo onze kerst ieder jaar opnieuw. John Rutter zegt hierover: “Eerst en vooral bestaat Kerstmis aan de blijde herinneringen die ik heb zoals het in mijn jeugd werd gevierd. Met muziek is kerstmis altijd perfect”.

MAQAM gaat vanuit hart en muzikaliteit zingen. Afwisselend en licht met verrassende wendingen en contrasten zingen we de sterren van de hemel.

“At Christmas play and make good cheer,
for Chrismas comes but once a year.”
(citaat uit “A Hundred Points of Good Husbandry uit 1557)